Beleidsplan

De maatschappij is aan het verharden. De beledigingen, pesterijen en bedreigingen via social media zorgen voor het ontsporen van onze leefomgeving. En daarbij vergeten we steeds meer mensen waardoor eenzaamheid een toenemend probleem is. Deze “vergeten mensen” kunnen wel wat steun gebruiken.

De Stichting Welkom Energie wil daar iets aan doen. In de ogen van de stichting is iedereen welkom. Wij hebben respect voor elk mens, mening of gedachte. Wij zijn sociaal betrokken bij onze familie, vrienden en medeburgers. Wij willen het verschil maken en doen daar tastbaar iets mee. Want erbij horen en steun ondervinden op moeilijke momenten geeft ook energie.

De stichting is op 1 april 2019 formeel opgericht met als doel het stimuleren van tolerantie en verbinding in de maatschappij. De stichting wil dit bereiken door middel van awareness campagnes en sponsoring van activiteiten en projecten, zowel van de stichting zelf als van andere stichtingen/personen die dezelfde doelen nastreven. Op deze manier houden we een leefbare maatschappij en vergroten we onderling begrip, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De stichting is op 1 april 2019 formeel opgericht met als doel het stimuleren van tolerantie en verbinding in de maatschappij. De stichting wil dit bereiken door middel van awareness campagnes en sponsoring van activiteiten en projecten, zowel van de stichting zelf als van andere stichtingen/personen die dezelfde doelen nastreven. Op deze manier houden we een leefbare maatschappij en vergroten we onderling begrip, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Het beleidsplan van de stichting heeft als doel om de taken en doelen van de stichting te omschrijven en vorm te geven aan de wijze waarop daar invulling aan gegeven wordt. De scope van het plan is een termijn van 3 jaar en wordt jaarlijks bijgesteld/bijgewerkt aan de hand van de voortgang en resultaten.

Het beleidsplan is hier te downloaden.